ขอรับ Iphone4 สภาพยังเก่ายังไงก็ได้ครับ แต่ขอใช้งานได้ปรกติ ไม่ติดล๊อคนะครับ
รูป+ราคา ที่ inbox ก่อนนะครับ .......