ไม่แน่ใจครับ

ใส่แล้วมันขึ้นจอฟ้า แต่ก็ใช้ได้ครับ นาน ๆ ขึ้นไป

ตอนนี้ส่งไปเคลมแล้วครับ

ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ