รับ Huawei GR5 2017 ยกกล่อง ไร้รอย ประกันเหลือ ราคาไม่เกิน 4-4.5 ขึ้นอยู่กับสภาพ

ใครมีเสนอมาได้นะครับ Line : 0929505862