เน้นนัดรับ แถวรัชดาตามแนวไฟฟ้าใต้ดินครับ
ib มาที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100011705852852