อุปกรณ์ (device): Huawei P10 Plus สีดำ
สาย USB หัวปลั๊กไม่เเท้ [SIZE=5]ไม่มีหูฟัง [/FONT]

ราคา (price): 12,000 บาท
สภาพ (condition): 95%
ตำหนิ (defect): ไม่มี บุบบิ่น
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): ไม่แน่ใจ
ประกัน (warranty): 2019-Jun
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ไม่ได้ใช้
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 081-909-4462 line ID: izz-sirot
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): เน้นนัดเจอ รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง BTS จัตุจักร ,EMS+100 ครับ