รับ CPU [1151] G39xx
เสนอรุ่น+ราคามาเลยครับ

หรือติดต่อ ไลน์ 53264