ขายเป็นอะไหล่หรือไปซ่อมต่อครับ iriver t10 1G เทพในอดีต 400฿
อาการเล่นได้ ลงเพลงได้ แต่ไม่มีเสียง หรือบางครั้งเสียงเบามาก

Line 0620695408

F8EE919C-085C-41AC-B75C-216A3C8464F9.jpg