ขอเครื่องสภาพดี ไม่มีรอยหนัก
อยากลองเสียง ขอราคาแบ่งปันนะครับ
นัดดูเครื่องนะครับ สะดวก อยุธยา ฟิวเจอร์รังสิต
ติดต่อ 0822-303326 LineID pikajuju