อุปกรณ์ (device): iPhone X 64 GB Black ศูนย์ไทย
ครบแท้ยกกล่อง อุปกรณ์ยังไม่แกะใช้
ติดฟิล์มกระจกแล้วครับ
เครื่องนี้แกะมาใช้ไม่ถึงสองสัปดาห์ จากนั้นก็เก็บมาตลอด

ราคา (price): 35,500 บาท
สภาพ (condition): 99.99
ตำหนิ (defect): ไม่มี
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): 14 ธันวาคม 2560
ประกัน (warranty): 10 เดือน
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ใช้ iPhone X 256 GB อยู่แล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):

Line id : -senbobsakura-
โทร 0956968023

วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดเจอ ปทุมธานี ตลาดไท ฟิวเจอร์ ดอนเมืิอง แถวๆนี้ครับ