อุปกรณ์ (device) : อุปกรณ์ครบกล่อง
*** แถมเคส 1 อัน

ราคา (price) : 7,400
สภาพ (condition) : 99% ติดฟิล์มแล้ว
ตำหนิ (defect) : ยังไม่เห็น
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy) : 27/01/2018
ประกัน (warranty) : 26/01/2019
เหตุผลในการขาย (reason of sell) : ระบาย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact) : 089-2403366 Line : krating2525
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method) : ดูของได้แถว BTS,MRT,สีลม (เวลางาน) หรือโซนบางนา,เทพารักษ์ (เลิกงาน)