ตั้งรับ ซาก Mipad1 ทุกสภาพ ขอบอร์ดใช้ได้ 0641491553 แอดไลนด้วยเบอรโทรได้ครับ