เสียดาย...ใช้ไม่กี่เดือน เจ๊งละ
ใครพอรู้ที่ซ่อมมั่งครับ