แกะออกจากเครื่องแบรนเนม
้ปกติครับ ไม่มีแบด 3.5" 1 T+2.5" 500GBIMG_20180207_170542.jpg
IMG_20180207_172259.jpg