ตามหา แอมป์หลอด Ts audio 300b หรือ 34.2 ราคามิตรภาพ ท่านใดจะปล่อยรบกวนโทรหรือไลน์ไอดี 0809474000