รับ เมนบอร์ด ASUS H97-PRO GAMER ครับ

หรือ z97 ตัวอื่นครับ

ได้โปรดนำมาขายทีครับ