อุปกรณ์ (device):ยกกล่อง เหมือนใหม่
ราคา (price):21,700
สภาพ (condition):99%
ตำหนิ (defect):ขนแมวนิดหน่อยบนฟิล์ม
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):03/01/2561
ประกัน (warranty): 02/01/2562 ตามใบเสร็จ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):หาเป้าหมายใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):085-0001244
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): เมกกะบางนา