รับ GALAX GTX 970 HOF ครับ

ติดต่อที่ ID Line 0813464447 บอยครับ