TOSHIBA Satellite L840

*-CPU-ซีพียู- Intel Core i5-3230m (2.6- 3.2GHz)
*-GPU-การ์ดจอ - AMD Radeon HD 7670M (2GB GDDR3)
*-RAM--หน่วยความจำ 4 GB DDR3
*-Hard disk-ฮาร์ดดิส- 500 GB
*-Display-จอภาพ- 14.0 inch LED
*- ช่องต่อจอนอก HDMI Port
*- แบตเตอรี่ใหม่ ใช้งานต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง
*- มีสายให้
ขาย 5900 บาท
ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม สอบถามมาได้
โทร. 0868704367 0881056070
หรือ ไลน์ : dekthai1
BFBAE62F-1B8F-4340-87C8-44B94AF0B562.jpgBFBAE62F-1B8F-4340-87C8-44B94AF0B562.jpg
5CF7C86A-6393-41FA-A72E-3B5F386CA027.jpg
EA4831E7-0FEA-4F68-86C9-56F059F22AA7.jpg