ครบกล่อง วอยปะกัน เดือน 5ปี 17 deva natural
ใช้แรงงานในเหมือง mem clock ปกติ ไฟ 80เปอ
ขาย 32000 รับของที่พระจอมเกล้าลาดกระบังคับ
0867010055 ปู

ภาพไม่ได้ถ่ายน่ะ ขี้เกียดปิดเครื่องแกะออกมา นึกสภาพการ์ดใหม่ ๆ ไร้ตำหนิไว้ละกันนะ