ขอตั้งใหม่ครับ

https://www.overclockzone.com/forums...ad.php/3714141