หาแรม DDR4 8G 4x2 bus 2400 1 คู่ ประกัน LT ด่วน!!!!!!!