รับ ram notebook samsung 4gb ddr3 bus1600 (part number m471b5173db0-yk0)

รับ 1 ตัวครับ