ขาย GTX 750TI Zotac 2GB ไม่ต่อไฟเพิ่ม รับมือ 2000 EMS 2100 รับมือได้ที่ ศาลายา หรือ บางเลน. ประกันใจ 7 วันนนน07C54268-7F74-4CB5-BE8A-21ED0054D0E5.jpg07C54268-7F74-4CB5-BE8A-21ED0054D0E5.jpg07C54268-7F74-4CB5-BE8A-21ED0054D0E5.jpg