ไม่ทราบว่าต้อง set อย่างไรให้ ไม่ต้องปิด firewall แล้วก็แชร์ printer กันได้ครับ เพราะ ไม่อยากปิด firewall ทั้งระบบครับ ขอบคุณครับ