เปิดรับลงทะเบียน Verify Member ในเขตกรุงเทพคับ

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น.- 20.00 น. สถานที่ Big C รังสิต(ตรงข้ามเซียรังสิต) บริเวณ Food Cort

และวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น.- 20.00 น.สถานที่ Big C พระราม 2(การเคหะ) บริเวณ Food Cort


รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.overclockzone.com/VerifyMemberBangkok