คือว่า อยากถามว่า หูฟัง คอมพิวเตออะคับ

ตอนผมใช้ VIsta หรือ Win7 พอเสียบเข้าไปแล้วมันไม่ ออโต้ ดีเทค อะคับ

ผมอยากถามว่า ต้องเซ็ท ค่ายังงไงอะคับ