พอดีวันนี้ผมถอดเเบตเพื่อจะใช้งาน โดยต่อจากปลั๊กปกติพอเปิด รู้สึกว่า หน้าจอ มืดๆอ่ะ ปกติเสียบไฟมันจะสว่าง ครับ เเล้ว 4730zg ตั้งแต่ ลง xp เครื่องโปรแกรมชอบค้าง เวบ เปิดเวบ เลื่อนดูเวบต่างจอมักสั้น แบบเป็นเส้นอ่ะครับ กลับไปใช้ vista ดีไหมครับ เพิ่งซื้อเครื่องได้ 2 เดือนเองครับ

-------------------------------------------
ฝาปิด PCI ACER 4730zg ที่ศูนย์มีขายไหมครับ