อุปกรณ์ (device) : อุปกรณ์ครบกล่อง
ราคา (price) : 10,900 บาท
สภาพ (condition) : ประมาณ 95%
ตำหนิ (defect) : บิ่นเล็กๆ 1 มุม
ประกัน (warranty) : ประกันใจ 3 วัน
เหตุผลในการขาย (reason of sell) : เปลี่ยนเป็นเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact) : Ais 063-195-2491, Dtac 08-53-53-99-77, True 09-69-89-06-07
Line ID : yakky147
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method) : นัดเจอ พระราม2 , เอเชียทีค