รับ การ์ดจอ GTX760 OC ราคาไม่เกิน 3000 ครับ พิกัดโคราช
ยี่ห้อไรก็ได้ครับ