รับกล่อง VDSL 3BB เสียแล้ว อยากได้ case เพราะของเดิมแตก 300 บาทรวมส่งครับ