เครื่องสภาพดี แต่ทัชได้ครึ่งจอ อยากดูรูปทักไลน์มาค่ะkitsakorn777