ซาก A7 2015 จอแตก(แกะจอออกแล้ว) บอร์ดติด ปุ่มครบ บอดี้ดียังสวย มีแบต ถาดซิมครบ ชาจร์เข้าปกติ ขาย 690 บาทรวมส่ง EMS

ดูรูปเพิ่มเติม Line ID : yot372

ดูของรับของไดัที่ศาลายา คลองโยง หรือ 081-3536589