สอบถาม การเซ็ทใช้ RAID เมนบอร์ด GA-F2A78M-HD2

ตามวิธีที่ปรากฏใน BIOS ไม่สามาถใช้งานได้ ค้นหาข้อมูลในเน็ตก็ยังไม่เจอ มีท่านใดรู้วิธีใช้หรือมีแหล่งข้อมูลการใช้ RAID ของเมนบอร์ดตัวนี้บ้างครับ มันต้องใช้ RAID เสียด้วย

เดิมใช้ ASRock FM2A88M-HD+ ก็แค่กำหนดใน BIOS ก็ใช้งานได้แล้ว

แต่ตัวนี้กำหนดค่าใน BIOS แล้ว ยังต้องมากำหนดค่าในซอฟท์แวร์อีก เลยไม่ผ่าน