ตามหา GTX 1xxx Low Profile 2 ใบ ใช้ทำงานครับ
ขอยังเหลือประกัน
และสินค้าใช้งานได้ปกติครับ