คือจอภาพของผมนั้นเป็น LCD ยี่ห้อ VZiO

มีอาการคือ เปิดเครื่อง รันปกติครับ ไม่มีปัญหา
แต่จอภาพ มีอาการคือ มีไฟสีเขียวกระพริบครับ

ต้องรอนาน แล้วมันจะมีเสียง ตึก ตึก ตึก ตามจังหวะไฟไปสักพัก
มันถึงจะติด

คิดว่าน่าจะเป็นที่จอครับ

เป็นที่อะไร แก้ปัญหาอย่างไร

รบกวรบอกทีนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ