อุปกรณ์ (device):หูฟัง nakamichi nm-bt-sh117 ครับกล่อง?
ราคา (price): 750 ร่วมส่ง?
สภาพ (condition):98%+?
ตำหนิ (defect):ไม่มี?
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): ปรเมาณ 2 เดือน?
ประกัน (warranty): ไม่แน่ใจว่าประกันกี่วันพอดีซื้อน้ำมันเครื่องเขาแถมมา?
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เงิน?
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0951872358???line: joe_phongpipat?
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): บางกรวย เซ็นทรัล ศาลายา เวสเกต ปิ่นเกล้า ems หรือตาทตกลง?
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device

Sent from my Pixel XL using Tapatalk