ตั้งรับuap-lrหลายตัวขอราคาไม่แรงมือสองสภาพดีหรือมือหนึ่ง ใช้ประมาณ10 ตัว ติดต่อidline:toon5789 หรือโทร0632267940