อุปกรณ์ (device): MacBook Air mid 2013 128g ยกกล่องครับ พร้อม Magic Mouse และ Hard Case ตามรูป
ราคา (price): 16,900 บาท
สภาพ (condition): 90% up ไม่มีตกหล่นนะครับ ติดกันรอยหน้าจอและ บริเวณรองมือให้แล้วครับ
ตำหนิ (defect): มีรอยบุบด้านล่าง 1 จุดครับ ตามรูป
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): จำไม่ได้แล้วครับ ชาร์จไฟไป 160 รอบ แบตยังปกติครับ
ประกัน (warranty): หมดแล้ว
เหตุผลในการขาย (reason of sell): ไม่ได้ใช้ครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 0917796262
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ย่านศรีนครินทร์ หรือ EMS
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)