อุปกรณ์ (device):LG G4 อดีตศูนย์ไทย เครื่องเคยเครมบอรด์มาแล้วนะครับ มีเครื่องอย่างเดียวนะครับ
ราคา (price):2800
สภาพ (condition):80% การใช้งานปกติทุกประการ มาลองจนพอใจเลยครับ
ตำหนิ (defect):ผ่านการใช้งานมาพอสมควร มีรอยตามการใช้งาน รอยตามขอบๆ มุมล่างหน้าจอมีรอยเหมือนมันลอกๆนะครับอยู่ใต้ฟิลม์กระจกครับ ไม่มีผลอะไรครับ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):นาน
ประกัน (warranty): ไม่มีครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ไม่ได้ใช้แล้วครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0817332713 line kosol666
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): btsอ่อนนุช พระราม2