อุปกรณ์ (device): ตามหัวข้อ
ราคา (price): พอสมควรครับ
สภาพ (condition): ใช้งานปกติ
ตำหนิ (defect): ใช้งานปกติ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): -
ประกัน (warranty): -
เหตุผลในการซื้อ (reason of buy): นำมาสำรอง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): ติดต่อ pm
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): ตามตกลง