sansa รุ่น e250 เพิ่ม mircoSD ได้สูงสุดกี่ GB ครับ

มันสามารถมองเห็นได้สูงสุดกี่ GB ครับ

รบกวนถามท่านที่เคยใช้หน่อย

2 GB หรือ 4 GB ครับ

กำลังจะไปซื้อ microSD มาเพิ่ม