ตั้งรับ RAM PC DDR2 Bus 800 4G จำนวน 4 แถว ใช้กับ Board Intel

ไม่รับ 4GB ที่ใช้กับ Board AMD นะครับ

ท่านใดมีไว้ไม่ใช้งาน แจ้งราคาพร้อมเบอร์ติดต่อ ใน Comment หรือ ความส่วนตัว