Microlab x15 กดรีโมทไม่ได้ครับ ติดบ้างไม่ติดบ้าง ลองเปลี่ยนถ่านแล้ว แสงอินฟาเรดลองส่องกล้องดูก็กระพริบทุกปุ่มที่กดนะครับ หรือว่าเป็นที่ตัวรับสํญญาณในตัวลำโพงใหญ่ครับ
มีวิธีแนะนำการแก้ไขไหมครับ หรือต้องยกไปร้านซ่อมอย่างเดียวครับ