อปกรณ์ (device):iphone7 256gb
ราคา (price):16000-18000
สภาพ (condition):ดี
ตำหนิ (defect):ไม่มีจะดีมาก
ประกัน (warranty): เหลือ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0926485111 line:sornramthipampaigul
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดรับ นครปฐม