รับ 1060 1070 และ 1080 เสนอของและราคามาได้ครับ

IB มาในข้อความเลย