ผู้ช่วยช่าง
-ไม่ต้องมีวุฒิ
-งานทำช่วงกลางคืน 22.00น.-04.00น.
-ช่วยในการยกของ ปลอกสาย ไฟเบอร์
-งานจบเร็วอาจกลับเร็วก่อนเวลา
-งานบริเวณกรุงเทพฯ
ค่าแรง 400/วัน เครียเงินทุกสิ้นเดือน
หลัง 3 เดือนพิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน