ผมได้เอา samsung 960 evo 250gb สองตัวมาทำ raid 0
ใช้กับบอร์ด gigabyte z370xp sli
ผลเทส read/write อยู่ที่ประมาณ 3100/2900 ถือว่าปกติไหมครับ
เพราะตามที่ผมเข้าใจมันน่าจะได้ประมาณ 6400/3000