MB P4S333c ในคู่มือบอก 2.4+ ก็เลยคิดว่าใส่ 2.8 ได้พอใส่แล้วก็เป็นอาการ เข้าไปใช้งานได้ปกติยกเว้นเข้า Bios แล้ว keyboard ไม่ทำงาน ใครมีวิธีแก้ไขรบกวนด้วยครับ ดู Properties ที่ mycom ก็เห็น 2.8
keyboard ใช้ Ps2 ขอบคุณครับ