อุปกรณ์ (device):nokia 3 อุปกรณ์แท้ครบกล่อง
ราคา (price):2900
สภาพ (condition):99%
ตำหนิ (defect):
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):
ประกัน (warranty): มีอยู่ประมาน6-7เดือนครับ
เหตุผลในการขาย (reason of sell):รับมาขายไปครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0999725559 line tomnacrub
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): สะดวกนัดเจอ บางนา แบริ่ง สำโรง และตามบีทีเอสครับผม ส่งems ได้ครับ
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย ( USER ) วางไว้ข้างสินค้า (Photos - please attach your user name beside your device)