ตามหัวข้อครับหาบลูทูส mw600ใช้งานได้ปรกติ1เครื่องครับ ท่านไดมีเสนอูปภาพและราคามาทางไลน์ได้นะครับ jd : ji-hatsu